Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2019

19 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

 Alleenstaand

 

 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

 Fiscaal jaarinkomen

 Eigen bijdrage

 Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.400

€ 199

t/m € 26.900

€ 19.401 - € 20.100

€ 365

€ 26.901 - € 27.900

€ 20.101 - € 21.100

€ 522

€ 27.901 - € 29.200

€ 21.101 - € 23.000

€ 679

€ 29.201 - € 32.600

€ 23.001 - € 27.300

€ 835

€ 32.601 - € 38.600

Boven de € 27.300

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

Personen- en familierecht

 Alleenstaand

 

 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

 Fiscaal jaarinkomen

 Eigen bijdrage

 Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.400

€ 345

t/m € 26.900

€ 19.401 - € 20.100

€ 418

€ 26.901 - € 27.900

€ 20.101 - € 21.100

€ 574

€ 27.901 - € 29.200

€ 21.101 - € 23.000

€ 731

€ 29.201 - € 32.600

€ 23.001 - € 27.300

€ 862

€ 32.601 - € 38.600

Boven de € 27.300

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 54,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

 

Alleenstaand

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017

t/m € 19.400

€ 19.401 t/m
€ 27.300

Boven de

€ 27.300

t/m € 26.900

€ 26.901 t/m
€ 38.600

Boven de

€ 38.600

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 54

€ 54

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 54

€ 54

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

 

Alleenstaand

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénouder-gezin

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2017

t/m € 19.400

€ 19.401 t/m
€ 27.300

Boven de

€ 27.300

t/m € 26.900

€ 26.901 t/m
€ 38.600

Boven de

€ 38.600

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 54

€ 107*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 54

€ 107*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 54 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 53 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2019 zijn:

 

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 20.100

€ 78

t/m € 27.900

€ 20.101 - € 27.300

€ 131

€ 27.901 - € 38.600

Boven de € 27.300

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

t/m € 20.100

€ 110

t/m € 27.900

€ 20.101 - € 27.300

€ 144

€ 27.901 - € 38.600

Boven de € 27.300

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.600

Vermogensnormen

- Rechtsbijstand en mediation
Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2017 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

 

Vrijgesteld per persoon

2017 (het peiljaar)

€ 25.000

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

- Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling
In 2019 geldt:

 

Vrijgesteld per persoon

Vrijgesteld voor resultaatsbeoordeling

2019

€ 30.360 (onder voorbehoud)

€ 15.180 (helft van heffingsvrij vermogen)

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht