Jaarverslag 2017: Klaar voor een nieuwe bladzijde

5 april 2018

De Raad heeft zijn jaarverslag 2017 gepubliceerd. Wij bewegen mee met de veranderingen in de maatschappij en politiek. We moeten daarom transparant, flexibel en wendbaar zijn. Hier hebben we in 2017 aan gewerkt, door te investeren in onze dienstverlening, systemen en in onze medewerkers. We staan klaar voor de uitvoering van de stelselherziening en willen meer en meer de regierol binnen de keten van rechtsbijstand uitvoeren. Daarmee staan we op het punt een nieuwe bladzijde aan het verhaal van de Raad toe te voegen.

Vanuit onze kernwaarden

Dat doen we als altijd vanuit onze kernwaarden: toegankelijk, met vertrouwen, in samenwerking en professioneel. Daarbij stellen we de burger centraal. In het afgelopen jaar zijn deze kernwaarden verder bestendigd. Ze zijn de basis van ons handelen.

We gaan door

Maar we zijn er nog niet. Niet alle in het jaarplan 2017 gestelde doelen zijn behaald. Over de  samenvoeging van het Juridisch Loket en de Raad moet nog nadere politieke besluitvorming plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van veel maatregelen waartoe de  commissie Wolfsen heeft geadviseerd. . Ondertussen blijven we ons inzetten om binnenkomende aanvragen voor toevoegingen en vaststellingen zo goed en snel mogelijk te verwerken. Onze medewerkers tonen dat zij hart voor de zaak hebben. Dit blijkt ook uit de interviews in dit jaarverslag. De interviews geven u een kijkje in onze keuken tegen het licht van de veranderingen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand en de goede samenwerking met stakeholders uit de keten en het professionele werkveld. 

Bekijk het jaarverslag 2017

Gedrukt exemplaar ontvangen?

Het is mogelijk om per kantoor één gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2017 te bestellen. Bestellen kan tot en met 26 april 2018. U ontvangt het jaarverslag vervolgens eind mei. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Stuur een e-mail naar webredactie@rvr.org en vermeld daarin duidelijk:

Kantoor/organisatie:
Naam:
Functie:
Postadres:
E-mailadres:

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht