Jaarverslag 2016: Op weg naar de toekomst

22 maart 2017

In een steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taak op het gebied van gesubsidieerde rechtsbijstand, schuldsanering en tolken en vertalers. Dat doen we toegankelijk, met vertrouwen, in samenwerking en professioneel. Daarbij stellen we de burger centraal. Dit bewustzijn is in 2016 met deze kernwaarden herijkt. Met dit jaarverslag, getiteld ‘Op weg naar de toekomst’ doen wij aan u en aan onze relaties verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de Raad voor Rechtsbijstand plaats hebben gevonden.

Dienstverlening staat voorop

Vanuit deze kernwaarden willen we onze taak zo goed mogelijk uitvoeren. Verzoeken tot toevoegingen of vaststellingen willen we goed en snel verwerken. Dat doen we onder meer door de verbetering en optimalisering van onze dienstverlening voorop te stellen. Dit kunnen we alleen voor elkaar krijgen doordat onze medewerkers zich enthousiast en met toewijding inzetten voor hun werk. Maar het zit ook in regievoering en goede samenwerking met stakeholders uit de keten en het professionele werkveld.

Betrokken binnen en buiten de Raad

Dit alles blijkt wel uit de interviews met medewerkers en het veld in dit jaarverslag. De interviews geven u zicht op de betrokkenheid van onze medewerkers en de partijen in het stelsel. Bovendien komt de herijking van het stelsel aan de orde en leest u over de betekenis hiervan voor de staande organisatie.

Bekijk het jaarverslag 2016.

Gedrukt exemplaar ontvangen?

Het is mogelijk om per kantoor één gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2016 te bestellen. Bestellen kan van 22 maart tot 19 april 2017. U ontvangt het jaarverslag vervolgens in mei. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Stuur een e-mail naar webredactie@rvr.org en vermeld daarin duidelijk:

Kantoor/Organisatie:
Naam:
Functie:
Postadres:
E-mailadres:

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht