Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016

9 augustus 2017

Jaarlijks publiceert de Raad voor Rechtsbijstand de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR). De monitor geeft inzicht in trends door de jaren heen.

Hierin staat onder meer beschreven:

  • hoe de toegang tot het recht zich heeft ontwikkeld;
  • welke trends te zien zijn in de vraag naar rechtsbijstand;
  • hoe het aanbod van rechtsbijstandverleners eruitziet.

Stabiel stelsel

Onlangs is de nieuwe Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand gepubliceerd. Deze monitor laat een stabiel stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zien. Er is een  lichte stijging van het gebruik in 2016 t.o.v. 2015 zichtbaar, zowel in de nulde-, eerste- en tweedelijn, en een lichte daling in het aanbod.

Bereik van het stelsel stabiel

Het bereik van het stelsel lag in 2016 op 39% van de Nederlandse bevolking. Dit is niet veranderd ten opzichte van 2015.

(Lichte) toename gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2016 was er sprake van een lichte toename van het beroep op het stelsel. Het aantal toevoegingen steeg licht naar 445.500 toevoegingen; deze stijging kan voornamelijk worden toegeschreven aan het toegenomen aantal asieltoevoegingen. Ook het website bezoek (2,5 miljoen bezoekers) en het aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket (734.000) stegen in 2016 ten opzichte van een jaar eerder.

Aanbod rechtsbijstandverleners licht afgenomen

Het aanbod van advocaten is in 2016 licht afgenomen. Het aantal mediators nam wel toe. Voor een goede werking van het stelsel zijn er op dit moment voldoende rechtsbijstandverleners in het stelsel werkzaam.

Monitor als bron van informatie

De cijfers in deze monitor vormen de basis voor een nulmeting van het stelsel die momenteel plaatsvindt. Deze nulmeting wordt uitgevoerd voorafgaand aan de implementatie van diverse maatregelen die voortvloeien uit de bevindingen van de commissies Wolfsen en Barkhuysen en de daarop volgende kabinetsreactie van 31 mei 2016. In de loop van 2018 zal deze nulmeting worden opgeleverd.

Meer informatie

Wilt u de volledige Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016 inzien? Als ook factsheets nulde-, eerste- en tweedelijnsrechtshulp? Deze vindt u terug deze pagina.

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht