Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2017

21 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2017 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2015 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

 

Alleenstaand

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

 

Fiscaal jaarinkomen

 

Eigen bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen

 

t/m € 18.700

 

€ 196

 

t/m € 26.000

 

€ 18.701 - € 19.400

 

€ 360

 

€ 26.001 - € 27.000

 

€ 19.401 - € 20.400

 

€ 514

 

€ 27.001 - € 28.300

 

€ 20.401 - € 22.300

 

€ 669

 

€ 28.301 - € 31.500

 

€ 22.301 - € 26.400

 

€ 823

 

€ 31.501 - € 37.300

 

Boven de € 26.400

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 37.300

 

Personen- en familierecht

 

Alleenstaand

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

 

Fiscaal jaarinkomen

 

Eigen bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen

 

t/m € 18.700

 

€ 340

 

t/m € 26.000

 

€ 18.701 - € 19.400

 

€ 412

 

€ 26.001 - € 27.000

 

€ 19.401 - € 20.400

 

€ 566

 

€ 27.001 - € 28.300

 

€ 20.401 - € 22.300

 

€ 720

 

€ 28.301 - € 31.500

 

€ 22.301 - € 26.400

 

€ 849

 

€ 31.501 - € 37.300

 

Boven de € 26.400

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 37.300

 

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

 

 

 

Alleenstaand

 

 

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

 

 

 

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015

 

t/m € 18.700

 

€ 18.701 t/m
€ 26.400

 

Boven de € 26.400

 

t/m € 26.000

 

€ 26.001 t/m
€ 37.300

 

Boven de € 37.300

 

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

 

€ 53

 

€ 53

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

€ 53

 

€ 53

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

 

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

 

 

 

Alleenstaand

 

 

 

 

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

 

 

 

 

 

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2015

 

t/m € 18.700

 

€ 18.701 t/m
€ 26.400

 

Boven de € 26.400

 

t/m € 26.000

 

€ 26.001 t/m
€ 37.300

 

Boven de € 37.300

 

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

 

€ 53

 

€ 105*

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

€ 53

 

€ 105*

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

 

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

 

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2017 zijn:

 

Alleenstaand

 

Eigen bijdrage

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

 

€ 19.400 en lager

 

€ 77

 

€ 27.000 en lager

 

Tussen € 19.400 en ten hoogste € 26.400

 

€ 129

 

Tussen € 27.000 en ten hoogste € 37.300

 

Boven de € 26.400

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 37.300

 

LAT personen- en familierecht

 

Alleenstaand

 

Eigen bijdrage

 

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

 

€ 19.400 en lager

 

€ 108

 

€ 27.000 en lager

 

Tussen € 19.400 en ten hoogste € 26.400

 

€ 142

 

Tussen € 27.000 en ten hoogste € 37.300

 

Boven de € 26.400

 

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 37.300

 

Vermogensnormen

- Rechtsbijstand en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

 

 

 

Vrijgesteld per persoon

 

2015 (het peiljaar)

 

21.330

 

Bij 65+ geldt nog een extra heffingvrij vermogen van maximaal € 28.236.

 

- Heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

In 2017 is het volledige heffingvrij vermogen € 25.000 per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 12.500.

 

 

 

Vrijgesteld per persoon

 

2017

 

€ 25.000

 

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

 

 

 

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht