Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2016

22 december 2015

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2014 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 18.400

€ 196

t/m € 25.600

€ 18.401 - € 19.100

€ 360

€ 25.601 - € 26.600

€ 19.101 - € 20.100

€ 514

€ 26.601 - € 27.900

€ 20.101 - € 22.000

€ 669

€ 27.901 - € 31.100

€ 22.001 - € 26.000

€ 823

€ 31.101 - € 36.800

Boven de € 26.000

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.800

Personen- en familierecht

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 18.400

€ 340

t/m € 25.600

€ 18.401 - € 19.100

€ 412

€ 25.601 - € 26.600

€ 19.101 - € 20.100

€ 566

€ 26.601 - € 27.900

€ 20.101 - € 22.000

€ 720

€ 27.901 - € 31.100

€ 22.001 - € 26.000

€ 849

€ 31.101 - € 36.800

Boven de € 26.000

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.800

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

 

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2014

t/m € 18.400

€ 18.401 t/m
€ 26.000

Boven de € 26.000

t/m € 25.600

€ 25.601 t/m
€ 36.800

Boven de € 36.800

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 53

€ 53

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 53

€ 53

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

 

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2014

t/m € 18.400

€ 18.401 t/m
€ 26.000

Boven de € 26.000

t/m € 25.600

€ 25.601 t/m
€ 36.800

Boven de € 36.800

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 53

€ 105*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 53

€ 105*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

 

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2016 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.100 en lager

€ 77

€ 26.600 en lager

Tussen € 19.100 en ten hoogste € 26.000

€ 129

Tussen € 26.600 en ten hoogste € 36.800

Boven de € 26.000

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.800

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.100 en lager

€ 108

€ 26.600 en lager

Tussen € 19.100 en ten hoogste € 26.000

€ 142

Tussen € 26.600 en ten hoogste € 36.800

Boven de € 26.000

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.800

Vermogensnormen

- Rechtsbijstand en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2014 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon

2014 (het peiljaar)

21.139

Bij 65+ geldt nog een extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984.

- Heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

In 2016 geldt:

Vrijgesteld per persoon

2016

€ 24.437

Ouderentoeslag vervalt

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht