Monitor 2014: innovatie blijft belangrijk

27 augustus 2015

Dinsdag 18 augustus 2015 is de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2014 gepubliceerd. Daaruit komt naar voren dat online-applicaties in 2014 onverminderd in een behoefte blijken te voorzien. Het nieuwe Rechtwijzer uit elkaar, speelt hierop in. Ondanks het feit dat meer Nederlanders kans maken in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is er in 2014 toch een lichte afname te zien van het daadwerkelijk beroep dat op het stelsel gedaan is. De Raad heeft in 2014 ongeveer 450.000 toevoegingen afgegeven.

Onlinevoorzieningen in de belangstelling

Er is onverminderde interesse in de onlinevoorzieningen van de zogenaamde ‘nuldelijn’. Deze stellen de burger in staat om zelf, en zo nodig met behulp van anderen, de juiste informatie te vinden over passende mogelijkheden om een conflict of probleem op te lossen. Deze eigen verantwoordelijkheid is ook het uitgangspunt voor Rechtwijzer uit elkaar. Op dit onlineplatform kunnen partners zelf hun scheiding regelen. Op dit moment is een bètaversie operationeel.

Lichte afname gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand

De lichte afname van het gebruik van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand in 2014 is zichtbaar in een kleine vermindering van het aantal afgegeven toevoegingen, maar ook in het verminderde aantal klantactiviteiten bij het Juridisch Loket. Deze laatste afname is onder meer toe te schrijven aan ontwikkelingen in de markt, zoals gratis spreekuurvoorzieningen in de advocatuur, een toegenomen focus op de specifieke groep van Wrb-gerechtigden en de gewijzigde openingstijden.

Aanbod rechtsbijstandverleners

Er is binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand een grote constante groep van advocaten werkzaam. De groep die instroomt is al jaren groter dan de groep die uitstroomt.

Monitor waardevolle bron van informatie

De gegevens uit de Monitor blijken een waardevolle en nuttige bron van informatie voor de door de Kamer ingestelde Commissie Wolfsen, die onderzoek doet naar de kostenstijging binnen het stelsel. Ook de door de Orde van Advocaten ingestelde Commissie Barkhuysen heeft gebruik kunnen maken van de gegevens uit de Monitor voor haar onderzoek naar de mogelijkheden om het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand duurzaam te houden. Maar ook beleidsmakers, politici en ketenpartners maken veelvuldig gebruik van de monitor.

Bekijk de Monitor 2014, factsheet nulde- en eerstelijnsrechtshulp, factsheet tweedelijnsrechtshulp.

Bekijk ook de voorgaande monitors.

 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht