Omzetten High Trust-convenanten naar onbepaalde tijd

22 september 2014

De samenwerking op basis van High Trust is gericht op duurzaamheid. Een relatie die Raad en High Trust-kantoren langdurig met elkaar aangaan. Het is logisch om daar niet meer elke keer een nieuw convenant voor af te sluiten. Daarom gaan we over van de nu nog beperkte looptijd van de High Trust-convenanten naar een High Trust-samenwerking voor onbepaalde tijd.

Nu we ruim twee derde van de toevoegingen op basis van High Trust verlenen, is High Trust de belangrijkste vorm van samenwerking met de Raad voor Rechtsbijstand geworden. De samenwerking met High Trust-kantoren verloopt erg goed en we zetten ons in voor steeds verdere verbetering. Ondersteuning verlenen aan advocaten is daarbij van groot belang. Zo vinden er regelmatig scholingsbijeenkomsten plaats, toegespitst op de onderwerpen die voor u van belang zijn. Daarnaast blijven we monitoren of onze dienstverlening naar tevredenheid verloopt.

Algemene voorwaarden High Trust

Bij het omzetten van het convenant voor de steekproef ontvangen High Trust-kantoren van ons een brief met verwijzing naar de ‘Algemene voorwaarden High Trust’. Bij de opstelling van deze voorwaarden werd de Nederlandse Orde van Advocaten geconsulteerd. De voorwaarden treden per 1 oktober 2014 in werking. Feitelijk veranderen er geen punten in de samenwerking. Alleen de vorm van de afspraken passen we aan: van afspraken met een bepaalde looptijd naar een doorlopend proces via algemene voorwaarden. U kunt dit vergelijken met de inschrijfvoorwaarden.

Wat kunt u verwachten?

De High Trust-kantoren, met wie wij minstens twee jaar op basis van de steekproefcontrole goed samenwerken, ontvangen een brief van ons met verlenging voor onbepaalde tijd. Er hoeft niets teruggestuurd te worden.
Alle High Trust-kantoren, die op basis van de steekproef werken, ontvangen hierover bericht. We voeren de omzetting naar onbepaalde tijd vanaf oktober 2014 in fases uit. Mocht in uw convenant de einddatum al gepasseerd zijn en u heeft nog geen brief van ons ontvangen? Geen probleem, dit heeft geen consequenties voor uw deelname of afhandeling van uw zaken.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Toelichting op algemene voorwaarden