Premie aanleveren nieuwe klanten

26 oktober 2011

Een tijd terug verscheen er in de landelijke pers een aantal artikelen over het gerucht dat sommige advocaten premies aan hun cliënten verstrekken voor het aanbrengen van nieuwe cliënten.

Passage uit artikel op Mr., website voor juristen, 31 mei 2011: “Het gaat hierbij om bedragen tussen de 20 en 80 euro. Als het gedetineerden betreft krijgen zij die bedragen gestort op hun gedetineerdenrekening. Ook zouden advocaten op cliënten van anderen jagen door geregeld bij de gedetineerden op bezoek te gaan en hen met mooie beloften ervan te overtuigen dat ze van advocaat moeten veranderen.”

Deze praktijken zijn niet toegestaan, het is tegen de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten in.

Gedragsregels

In regel 2 lid 2 van de gedragsregels staat geschreven: “Het is de advocaat niet geoorloofd een beloning of provisie te kennen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten”.

Daarnaast is het niet juist om elkaars klanten te kapen. Dit lijkt ook in strijd te zijn met regel 17 van diezelfde gedragsregels: “In het belang van de rechtzoekende en de advocatuur in het algemeen behoren advocaten te streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen”.

Concrete gevallen

Wij vragen advocaten concrete gevallen aan de regiomanager van hun regiokantoor te melden zodat deze zaken samen met de dekens verder worden onderzocht.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht