Alle post van de Raad op wit papier

26 oktober 2011

De Raad digitaliseert op dit moment haar interne processen zodat u in de toekomst via een webportaal digitaal toevoegingen kunt aanvragen en declareren. Alle beschikkingen printen we voortaan op gewoon wit papier.

Gekleurd papier verdwijnt

Zodra het regiokantoor een werkstroom/-proces heeft gedigitaliseerd is er geen kleurenonderscheid meer tussen civiele- en straftoevoegingen. In de kop van de beschikking of brief leest u om wat voor soort besluit of bericht het gaat. Wij begrijpen dat gekleurd papier voor u een snelle en gemakkelijke manier was om stukken over de toevoeging terug te vinden in uw dossier. Vanwege het nieuwe systeem is het helaas technisch niet meer mogelijk om op gekleurd papier te printen. U herkent stukken van de Raad voor Rechtsbijstand aan het logo bovenaan de brief in de linker hoek.

Voor de klant

De beschikking en de brieven zien er voortaan anders uit. De beschikkingen zijn gericht aan de klant (rechtzoekende), daarom schrijven we steeds meer in heldere, begrijpelijke taal. U krijgt een kopie van de beschikking van de klant met een aanbiedingsbrief ‘Bericht rechtsbijstandverlener, declaratieverzoek’. Uw aanvraag voor de vergoeding vult u in op de achterzijde van dit bericht.
Bij de ambtshalve toevoegingen ontvangt u op dit moment ook het klantexemplaar voor uw dossier. Wij onderzoeken of het meesturen van het klantexemplaar achterwege kan blijven. De griffies van de diverse gerechten zijn op de hoogte gebracht van de veranderingen.

Invoering in fases

De invoering verloopt in fases. Vanaf november zijn de volgende werkprocessen op alle regiokantoren intern gedigitaliseerd en ontvangt u de post hierover op wit papier:

  • Inkomensverklaring (gericht aan de klant)
  • Ambtshalve aanvragen, vaststellingen, mutaties en extra uren
  • Reguliere toevoegingen, vaststellingen, mutaties en extra uren
  • Aanvragen peiljaarverlegging

De komende periode digitaliseren we de werkprocessen voor het aanvragen van Lichte Advies Toevoegingen (LAT) en piketdeclaraties. Mediation volgt in een later stadium.

Webportaal

De proef met het webportaal ‘Mijn RvR’ aan het begin van de zomer, is stopgezet vanwege de beveiligingsproblemen bij DigiNotar. Nadat het bedrijf was gehackt, kwamen er valse certificaten in omloop. Daarom heeft ook de Raad, net als de Nederlandse Orde van Advocaten en ministeries, het vertrouwen in DigiNotar opgezegd. Momenteel onderzoeken wij andere vormen van beveiliging, zodat we de proef weer op kunnen starten. Tot onze spijt kan dit proces enige maanden duren. De aanmelding en identificatie moet betrouwbaar zijn.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht