Verslag symposium ‘Kwaliteit rechtsbijstand’

4 mei 2011

Op 16 maart 2011 organiseerde de Raad in ’s-Hertogenbosch een landelijk symposium over het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kwaliteit rechtsbijstand

Het symposium is georganiseerd om samen met advocaten en andere betrokkenen de bestaande instrumenten te evalueren en nieuwe ideeën te toetsen. Het symposium moest antwoord geven op de vragen: hoe is het gesteld met de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland? Zijn bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand en de Best Practice Guides doeltreffende middelen om de kwaliteit te waarborgen en te bevorderen?

Dank

We danken alle aanwezigen voor hun inzet en input op deze dag. Wij kijken zeer tevreden terug op deze dag. Deze tevredenheid markeert voor ons niet het einde van de discussie over kwaliteit. Die discussie gaat wat ons betreft zeker door. We hebben de indruk dat u er net zo over denkt, want velen van u vroegen ons al naar het verslag van de bijeenkomst. Dat verslag publiceren we daarom alvast.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Verslag symposium 'Kwaliteit rechtsbijstand'