Speciale commissie voor mediation

4 mei 2011

De Raad heeft op 16 november 2010 een onafhankelijke commissie in het leven geroepen die de kwaliteit van mediators kan beoordelen. Het gaat hierbij om mediators waar de rechtbank of het Juridisch Loket naar kunnen verwijzen.

De landelijke Commissie Evaluatie Mediators doorverwijzingsvoorzieningen (afgekort tot CEM) bewaakt de kwaliteit van de bij de Raad ingeschreven mediators. Zij adviseert de Raad naar aanleiding van klachten over mediators en kan op basis van signalen ambtshalve onderzoek verrichten naar het functioneren van een mediator.

Advies aan de Raad

De commissie kan de Raad informeren en adviseren of het nodig is een maatregel te treffen tegen een mediator. Dit kan zowel een gehele of gedeeltelijke uitschrijving van de mediator zijn, als een waarschuwing of publicatie van de opgelegde maatregel. Daarnaast kan de commissie de Raad ook adviseren over andere maatregelen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Het is alleen mogelijk een klacht in te dienen over mediators die werkzaam zijn voor de doorverwijzingsvoorzieningen. De rechtspraak, het Juridisch Loket en deelnemers aan mediation kunnen een klacht indienen bij de commissie.

Samenstelling

De leden van de commissie zijn afkomstig uit de rechtspraak, het Juridisch Loket, het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en de mediators. Zij opereren echter geheel onafhankelijk.

Voorzitter:
dhr. mr. Alexander Oosterman (rechtspraak)

Vicevoorzitter:
dhr. mr. Jacques de Waart (mediators)

Overige leden:
mw. mr. Elly Verheij (Juridisch Loket)
dhr. mr. Fred Haak (NMI)

Plaatsvervangende leden:
mw. mr. Petra de Wolf (rechtspraak)
mw. Louise Berger (Juridisch Loket)
mw. mr. Toos Bik (NMI)
dhr. mr. Dick Veldink (mediators)

Secretaris:
mw. Nicky Leijtens (Raad voor Rechtsbijstand)

Contactgegevens

Raad voor Rechtsbijstand
Landelijke Commissie Evaluatie Mediators doorverwijzingsvoorzieningen
t.a.v. mw. N. Leijtens
Postbus 24080
3502 MB UTRECHT

Tel. 088 – 787 10 00
Fax 088 – 787 10 90
E-mail cem@rvr.org

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Reglement landelijke Commissie Evaluatie Mediators doorverwijsvoorzieningen