Mutatie asieltoevoeging

4 mei 2011

Alle verzoeken voor een mutatie, opvolging en in-de-plaatsstelling voert de Raad vanaf 1 mei op dezelfde manier uit. Dit geldt voor alle rechtsgebieden en betekent dat de Raad voortaan ook in asielzaken een mutatietoevoeging verleent wanneer opvolging plaatsvindt.

Wat verandert er?

Wanneer opvolging wordt gehonoreerd wijzigt de Raad de verleende toevoeging. De naam van de nieuwe advocaat komt op de plaats van de oude advocaat te staan. Als deze opvolging plaatsvindt buiten het ressort waar u bent ingeschreven, dan wordt de eerste toevoeging ingetrokken. Het regiokantoor in het opvolgende hofressort verstrekt een opvolgingstoevoeging. Bij vaststelling van de vergoeding verstrekt de Raad dan éénmaal een opvolgingstoeslag van twee punten. De vergoeding moeten de betrokken rechtsbijstandverleners onderling verrekenen, op grond van artikel 33 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr).

Voor de V050 toevoeging was dit al het geval, aangezien in de beleidsregel‘Asiel’ artikel 33 van het Bvr van overeenkomstige toepassing is verklaard. Overigens wijzigt de Raad bij V050 alleen de toevoeging vanwege opvolging als er zwaarwegende redenen zijn aangevoerd door de advocaat.

De nieuwe werkwijze geldt voortaan dus ook voor de toevoegingen met codes V041 t/m V048, ook al zijn deze toevoegingen verstrekt vóór de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure 1 juli 2010.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht