Instaptarief mediaton

8 juni 2011

Sinds 1 januari 2011 is het voor mediators mogelijk om een instaptarief te hanteren. In de module ‘Vind snel een mediator’ is opgenomen of een mediator dit tarief hanteert.

Het instaptarief van € 75,- per uur (exclusief BTW) geldt voor het eerste gesprek, met een maximum van twee uur. Bij het eerste gesprek tekent de cliënt desgewenst een incassomachtiging bij de mediator. Op dit moment hebben ongeveer 180 mediators aangegeven met het instaptarief te gaan werken. Dit is ongeveer de helft van het aantal mediators dat bij de Raad staat ingeschreven.

Doorgeven deelname instaptarief

Het is nog steeds mogelijk om op te geven of u het instaptarief wilt hanteren vanaf 1 januari 2011. Stuur een e-mail naar afdelinginschrijven@rvr.org om dit door te geven aan de afdeling Inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit vermelden we dan ook in de module ‘Vind snel een mediator’op onze website voor rechtzoekenden.

Als uw gegevens zijn gewijzigd kunt u dit ook per e-mail doorgeven aan de afdeling Inschrijven.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht