High Trust

8 juni 2011

Transparantie, vertrouwen en begrip. Dat zijn de drie kernwoorden die de nieuwe administratieve werkwijze van de Raad samenvatten. De komende periode voert de Raad voor Rechtsbijstand deze nieuwe werkwijze landelijk in.

De High Trust werkwijze in een notendop:

Minder administratieve lasten met High Trust. U vraagt een toevoeging eenvoudiger aan zonder stukken mee te sturen*. De Raad verleent de toevoeging vervolgens sneller na het uitvoeren van de draagkrachttoets. Uw cliënt heeft eerder zekerheid over de aanvraag. Bij de declaratie vindt de controle door de Raad plaats via een steekproef of via 1-op-1 controle. Het voordeel voor u: minder administratieve rompslomp en meer persoonlijk contact met de Raad op basis van vertrouwen.

* (tenzij de Belastingdienst niet over gegevens van uw cliënt beschikt)

Projecten High Trust

De eerste proef met High Trust is in oktober 2009 gestart met een paar advocatenkantoren in de regio ’s-Hertogenbosch. Na zeer positieve ervaringen met deze eerste proef, voert de Raad de nieuwe werkwijze gefaseerd landelijk in. Sinds april 2011 zijn meer advocatenkantoren overgegaan op de nieuwe manier van aanvragen van toevoegingen en declaraties.

Landelijke invoering in fases

In het najaar van 2011 start de Raad met de landelijke invoering van High Trust. Dit gebeurt gefaseerd. De fasering is nodig omdat we met elk kantoor persoonlijk contact willen hebben en afspraken maken. Dit betekent dat we als uitgangspunt bij alle kantoren die met High Trust willen werken op bezoek gaan. De meeste bezoeken vinden plaats in het najaar van 2011 en voorjaar van 2012. Op elk regiokantoor is een helpdesk High Trust. Hier kunnen advocaten vragen stellen over de aanvraag van een toevoeging of declaratie. Elke regio heeft een helpdesk, de komende tijd gaan we er voor zorgen dat meer medewerkers deze kunnen bemensen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht