Gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010

24 juni 2011

Momenteel leggen we de laatste hand aan de ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ over het jaar 2010. Dit is de achtste editie alweer. We geven alvast een voorproefje van de belangrijkste trends.

Klantcontacten het Juridisch Loket

Het jaar 2010 valt op omdat er op een aantal punten sprake is van een breuk met de ontwikkeling in de voorgaande jaren. Het aantal klantcontacten van het Juridisch Loket is niet verder doorgestegen.

Rechtwijzer

Ook de Rechtwijzer had in 2010 iets minder bezoekers. Deze bezoekers maakten echter wel doelbewuster gebruik van deze site.

Aantal toevoegingen

Een andere trendbreuk is dat het aantal toevoegingen dat in 2010 door de Raad is afgegeven is in 2010 licht gedaald tot 429.970. Samen met het aantal toevoegingen is ook het aantal rechtzoekenden licht gedaald (tot 281.714 in 2010).

Echtscheidingen

De aan echtscheiding gerelateerde toevoegingen stijgen echter wel continu door. Op dit rechtsterrein ondersteunt de Raad een aantal initiatieven die er toe moeten leiden dat ook deze trend neerwaarts wordt omgebogen. Zo is de Rechtwijzer aangevuld met een Echtscheidings- en Ouderschapsplan, waarmee mensen die uit elkaar gaan zelf online een echtscheidings- en ouderschapsplan kunnen opstellen. Daarnaast participeert de Raad in een werkgroep om te komen tot een vereenvoudigde alimentatieberekening.

Het aantal mediationtoevoegingen nam toe van 6.866 tot 7.330.

Salduz

De Salduz-uitspraak heeft ertoe geleid dat op 1 april 2010 de nieuwe 'Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor' van het Openbaar Ministerie in werking is getreden. Hierdoor is het aantal piketdeclaraties in 2010 met 24% gestegen.

Bij de nieuwe asielprocedure die medio 2010 in werking is getreden, is het nog te vroeg om de effecten te meten.

Rechtsbijstandsverleners

Wat opvalt, is dat het aantal rechtsbijstandverleners dat werkzaam is binnen het stelsel, ondanks de dalende vraag, in 2010 verder is toegenomen (tot 7.332 in 2010) Van een aanbodprobleem is in 2010 daardoor ook geen sprake geweest.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht