Wie vraagt een diagnosedocument aan?

29 juli 2011

In de AMvB is opgenomen dat de burger contact moet hebben gehad met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan dus alleen een diagnosedocument verstrekken aan én op verzoek van de burger nadat deze zelf contact met het Juridisch Loket heeft gehad.

Om tot een goede afweging te kunnen komen is het nodig dat de rechtzoekende alle documenten die van belang zijn, voorlegt aan de medewerker van het Juridisch Loket. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een advocaat een diagnosedocument voor zijn cliënt opvraagt. Diagnose en Triage gaat uit van een zelfstandige afweging van het Juridisch Loket om tot een verwijzing te komen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht