Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2011

19 januari 2011

De inschrijvingsvoorwaarden voor mediators is op een aantal punten aangepast.

Er zijn drie wijzigingen:

Stimuleringsbijdrage

De subsidieregeling voor stimuleringsbijdragen is op 31 december 2010 geƫindigd. Wij publiceerden daarover in de e-nieuwsbrief van 15 december 2010. Verwijzingen naar de stimuleringsbijdragen zijn uit de inschrijvingsvoorwaarden verwijderd.

Online-mediation

In artikel 12 zijn aanvullende deskundigheidseisen opgenomen voor online-mediation.

Deskundigheidseisen

In artikel 13 zijn aanvullende deskundigheidseisen opgenomen voor mediation in kinderontvoeringszaken (IKO). Dit gebeurt vanwege een op handen zijnde wijziging van de gerechtelijke procedures. Het ministerie heeft om deze aanpassing gevraagd omdat de centrale autoriteit van het ministerie in de toekomst niet langer als procesgemachtigde optreedt en voorafgaand aan de procedure bij de Rechtbank in Den Haag mediation wordt beproefd. Zodra de mogelijkheid van inschrijving voor IKO-zaken open wordt gesteld, wordt dat aangekondigd via de e-nieuwsbrief.

Vaststelling

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2011 in december 2010 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stemt met de voorwaarden in.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2011