Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2011

19 januari 2011

De inschrijvingsvoorwaarden voor 2011 zijn op onderdelen aangescherpt. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, want er is het nodige veranderd.

Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud.

Vaststelling

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2011 in december 2010 vastgesteld. Hieraan is overleg met de advocatuur en met de Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring voorafgegaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie stemt met de voorwaarden in.

Aanscherpingen

Om zaken helder te maken is een aantal aanscherpingen in de voorwaarden opgenomen. Wat mag u als advocaat verwachten? Wat mag de Raad verwachten?

Publiciteit rondom enkele kwesties (zaak Thissen, zaak Punkie, veranderingen in de piketorganisatie als gevolg van het arrest Salduz) illustreren het belang van goed gearticuleerde inschrijvingsvoorwaarden.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2011