Veel deelnemers onderzoek gesubsidieerde rechtsbijstand

17 februari 2011

Voor ons jaarlijkse onderzoek ‘Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand’ hebben we in het najaar van 2010 2.150 reacties ontvangen. Met behulp van uw antwoorden, krijgt de Raad een goed beeld van de deelnemers aan het stelsel en haar praktijk.

Hoge respons

In het najaar van 2010 is een internetenquête gehouden onder alle rechtsbijstandverleners die op dat moment bij de Raad voor Rechtsbijstand stonden ingeschreven. In totaal zijn 8.198 rechtsbijstandverleners per mail aangeschreven en hebben er 2.150 rechtsbijstandverleners deelgenomen aan de enquête.

Uw antwoorden

Hierbij willen we alle rechtsbijstandverleners die hebben meegewerkt aan de enquête hartelijk bedanken. Met behulp van uw antwoorden, krijgt de Raad een goed beeld van de deelnemers aan het stelsel en hun praktijk. Uit deze enquête blijkt duidelijk dat deze groep erg stabiel is over de jaren heen voor wat betreft de profielschets van de praktijk.

Enkele resultaten

Bijna de helft van de respondenten (45%) is werkzaam op een kantoor dat zowel toevoegingszaken als betalende zaken behandelt. Ruim een derde (35%) van de respondenten geeft aan te werken op een kantoor dat in hoofdzaak een toevoegingspraktijk voert en 20% van de respondenten geeft aan te werken op een kantoor dat in hoofdzaak een betalende praktijk voert.

De respondenten hebben het afgelopen jaar gemiddeld 68 reguliere toevoegingen en 6 lichte adviestoevoegingen behandeld. De respondenten geven verder aan gemiddeld 60% van hun werktijd te besteden aan toevoegingszaken en 40% aan betalende zaken. De grootste groep respondenten - 42% in totaal - werkt als zelfstandig advocaat, al dan niet in een kostenmaatschap (respectievelijk 27% en 15%).

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht