Start peer review in Bopz-zaken

21 december 2011

In 2012 krijgen Bopz-advocaten te maken met een nieuw kwaliteitsinstrument: peer review. Lees meer over hoe het werkt en wanneer u ermee te maken krijgt.

Achtergrond

Peer review betekent letterlijk ‘kijken door gelijken’. Het is een systeem van intercollegiale toetsing, waarbij dossiers aan de hand van de zogenaamde voorlegger beoordeeld worden door een speciaal daarvoor opgeleide collega-advocaat.

In het najaar van 2009 is de Raad gestart met een proef van peer review in Bopz-zaken in ’s-Hertogenbosch. Deze proef is in de zomer van 2010 afgerond. Op basis van de resultaten en de daarmee opgedane ervaringen, is besloten om het instrument landelijk in te zetten in Bopz-zaken.

De reden daarvan is dat de Raad het belangrijk vindt dat de belangen van cliënten in Bopz-zaken, één van de meest kwetsbare groepen binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand, op een goede manier behartigd worden en voldoen aan een bepaald minimumniveau. Een middel om dat te waarborgen is peer review.

Hoe werkt het?

Op de website is een apart onderdeel opgenomen over Peer review in Bopz-zaken. U vindt er informatie ove hoe het werkt en alle relevante stukken. Ook vindt u er het Reglement Commissie Peer review in Bopz-zaken en de Procedure Uitvoering Peer review in Bopz-zaken, waarin de gang van zaken tijdens een review met de bijbehorende termijnen zijn vastgelegd.

In 2012 starten we met het geven van voorlichtingsbijeenkomsten in de regio’s. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u ook de brochure waarin informatie over de werking van het systeem en alle stukken zijn opgenomen.

Wanneer?

Peer review in Bopz-zaken voeren we gefaseerd in:

Arnhem:
Op 9 en 12 januari 2012 zijn de voorlichtingsbijeenkomsten. Vanaf 1 maart 2012 is het gebruik van de voorlegger verplicht in elk Bopz-dossier. Rond juni 2012 starten de eerste reviews.

Den Haag:
Op 17 januari, 23 en 25 januari 2012 zijn voorlichtingsbijeenkomsten in respectievelijk Den Haag, Dordrecht en Rotterdam. Vanaf 1 maart 2012 is het gebruik van de voorlegger verplicht in elk Bopz-dossier in deze regio’s. Rond mei 2012 starten de eerste reviews.

Amsterdam, ’s-Hertogenbosch & Leeuwarden
In april 2012 vinden de voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor de advocatuur in de ressorten Amsterdam, ’s-Hertogenbosch en Leeuwarden. Vanaf 1 juni 2012 is het gebruik van de voorlegger verplicht in elk Bopz-dossier in deze regio’s. Rond september 2012 starten de eerste reviews.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht