Snellere afhandeling aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand

14 december 2011

De Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand hebben afspraken gemaakt om de aanvraag van toevoegingen makkelijker te laten verlopen. Cliënten krijgen hierdoor eerder zekerheid over aanvragen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In een zogeheten servicecontract, dat de Orde en de Raad met elkaar hebben afgesloten, ligt de focus voortaan op ‘vertrouwen’ in plaats van ‘controle’. Hiermee stappen advocatuur en Raad uit een geschiedenis van 20 jaar.

De Raad voor Rechtsbijstand wil de dienstverlening aan advocaten vormgeven met meer ruimte voor vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Bij de fusie van de Raad in 2009 is een omslag in denken en gedrag ingezet met efficiënter werken, het verbeteren van reactietijden, klantgericht denken en handelen, versterken van samenwerking met ketenpartners en het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening. Het servicecontract borduurt hier op voort. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt de afspraken die leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor advocaten, bekend bij de balie.

De afspraken

De Raad stelt een aantal streefnormen voor zijn service aan advocaten. Zo introduceert de Raad in 2012 een webportaal waarmee advocaten digitaal een aanvraag voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) kunnen indienen.
Daarnaast geeft de Raad garanties voor reactietijden op aanvragen voor een toevoeging:

  • 85% van de volledig ingediende aanvragen binnen 10 werkdagen afgehandeld. Eind 2012 geldt dit voor 90% van de aanvragen en in 2013 voor 99%;
  • onvolledig ingediende aanvragen ontvangen binnen 10 werkdagen een bericht;
  • declaraties van advocaten handelt de Raad binnen 3 werkweken af en in 2013 binnen 10 werkdagen.

Werkwijze van de toekomst

De nieuwe administratieve werkwijze ‘High Trust’ voert de Raad geleidelijk in sinds het voorjaar van 2011. Voor de advocaat betekent dat minder controle en minder administratieve lasten. De cliënt heeft hiermee eerder zekerheid over de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand. Eind 2012 wil de Raad 50% van alle toevoegingen via High Trust afhandelen. Op dit moment handelt de Raad ruim 25% van de aanvragen al af op basis van High Trust.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Servicecontract