Inschrijvingsvoorwaarden mediators 2012

21 december 2011

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2012 in december 2011 vastgesteld. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de voorwaarden goedgekeurd.

De inschrijvingsvoorwaarden voor mediators zijn op een aantal punten aangepast.
Er zijn twee belangrijke wijzigingen:

Invoering NMI Registermediator

Met ingang van 1 januari 2012 voert het NMI een nieuw register in. In dit nieuwe register komt het huidige onderscheid tussen geregistreerde en gecertificeerde mediators te vervallen. Per deze datum voert het NMI één nieuwe titel voor mediators, te weten die van NMI registermediator. De vereisten in artikel 1 van de inschrijvingsvoorwaarden zijn overeenkomstig aangepast. De deelnemende mediator dient een NMI registermediator te zijn die aan de in artikel 1 gestelde voorwaarden voldoet.

Deskundigheidseisen voor behandelen van zaken op het terrein van het personen- en familierecht (inwerkingtreding 1 juli 2012)

Registermediators die na 1 juli 2012 ingeschreven willen worden voor het behandelen van zaken op het terrein van het personen- en familierecht moeten, naast het vereiste van registermediator, een door het NMI geaccrediteerde opleiding tot familiemediator te hebben voltooid. Om ingeschreven te kunnen blijven moet een toegelaten mediator tenminste vijf mediations per jaar te behandelen en vijf opleidingspunten te behalen op het terrein van het personen- en familierecht.

Er is een overgangsregeling. Registermediators die vóór 1 juli 2012 voor het terrein van het personen en familierecht door de Raad zijn ingeschreven moeten vóór het ingaan van de regeling per 1 juli 2012 verklaren dat zij voldoen aan de eis van vijf mediations op het gebied van personen- en familierecht in het afgelopen jaar. Daarnaast moeten zij verklaren aan bovengenoemde vereisten voor voortgezette inschrijving te voldoen, namelijk vijf mediations per jaar behandelen en vjif opleidingspunten halen op het terrein van het personen- en familierecht.

Niet in rekening brengen honorarium

Voor alle duidelijkheid is in de inschrijvingsvoorwaarden opgenomen dat een mediator, wanneer voor een partij een toevoeging is verleend, aan deze toegevoegde partij naast de door de Raad opgelegde eigen bijdrage, geen honorarium of uurtarief in rekening mag brengen.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht