Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2012

21 december 2011

De inschrijvingsvoorwaarden voor 2012 zijn op een aantal onderdelen aangepast. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen, want er zijn belangrijke veranderingen in opgenomen.

Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud.

Vaststelling

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand heeft de inschrijvingsvoorwaarden voor advocaten voor 2012 in december 2011 vastgesteld. Hieraan is overleg met de advocatuur en met de Landelijke Adviescommissie Rechtsbijstand Asiel en Vreemdelingenbewaring voorafgegaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft goedkeuring verleend aan de voorwaarden.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Inschrijvingsvoorwaarden advocaten 2012