Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2012

21 december 2011

Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2012.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2012 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2010 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Alleenstaand

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 24.500

€ 127

t/m € 17.500

€ 24.501 - € 25.400

€ 186

€ 17.501 - € 18.200

€ 25.401 - € 26.700

€ 301

€ 18.201 - € 19.200

€ 26.701 - € 29.700

€ 510

€ 19.201 - € 21.000

€ 29.701 - € 35.200

€ 786

€ 21.001 - € 24.900

 

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 51,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2010

t/m € 17.500

€ 17.501 t/m
€ 24.900

t/m € 24.500

€ 24.501 t/m
€ 35.200

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 51

€ 51

€ 51

€ 51

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2010

t/m € 17.500

€ 17.501 t/m
€ 24.900

t/m € 24.500

€ 24.501 t/m
€ 35.200

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 51

€ 102*

€ 51

€ 102*

* wanneer u eerder al € 51 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 51 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2012 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 18.200 en lager

€ 41

€ 25.400 en lager

Tussen € 18.200 en ten hoogste € 24.900

€ 76

Tussen € 25.401 en ten hoogste € 35.200

Boven de € 24.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 35.200

 

Vermogensnormen

- Rechtsbijstand en mediation
Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2010 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon

Minderjarig kind

2010 (het peiljaar)

€ 20.661

€ 2.762

Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen van maximaal €27.350.

- Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling
In 2012 (onder voorbehoud) geldt:

Vrijgesteld per persoon

2012

€ 21.139

Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 27.984.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht