Concentratie werkzaamheden: asiel in Arnhem

14 december 2011

Sinds de start van de fusie werkt de Raad aan verbetering van de dienstverlening aan u als advocaat en mediator. Dit gebeurt in stappen die in de loop van 2012 resulteren in korte en stabiele doorlooptijden. Eén daarvan is het concentreren van specifieke werkgebieden.

Om de voordelen van uniformering verder te borgen en om er voor te zorgen dat de dienstverlening landelijk op dezelfde manier plaatsvindt, start de Raad met het concentreren van bepaalde, specifieke taken. Deze werkwijze levert tegelijkertijd een bijdrage aan de noodzakelijke efficiëntie die de Raad met de bezuinigingen moet realiseren. De eerste taak die we concentreren op één locatie is het ingewikkelde werkterrein asiel.

Concentratie asiel in Arnhem

Het regiokantoor Arnhem gaat voortaan alle aanvragen voor een toevoeging behandelen. Er is voor dit kantoor gekozen, omdat voor de fusie de portefeuille asiel hier al was gehuisvest. Daardoor is op deze locatie veel kennis en deskundigheid op dit werkterrein.

In Arnhem is een ‘Kenniscentrum asiel’ ingericht dat al langer fungeert als een back-office voor moeilijke vraagstukken. Daar werken de medewerkers nauw samen met de medewerkers van onze afdeling Legal Aid.

Toevoeging vanaf aanmeldcentrum

Het komende halfjaar hevelen we alle aanvragen op het gebied van asiel over van de overige regiokantoren naar Arnhem. Begin volgend jaar maken we een start met het afgeven van toevoegingen vanaf de aanmeldcentra. Dit zorgt voor een efficiëntere samenhang met de AA- en VA-procedure.

De volgende stap is het concentreren van de werkzaamheden voor bewerkelijke zaken (aanvragen voor extra uren). Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren we u hierover.

Wat betekent dit voor u?

  • Voor u als advocaat verandert er niets aan de aanvraagprocedure. U richt uw aanvraag nog zoals gewoonlijk aan uw huidige regiokantoor. Wij zorgen er voor dat dit in Arnhem terecht komt, dit gebeurt digitaal.
  • Als u vragen heeft over de asielaanvraag krijgt u een medewerker van kantoor Arnhem te spreken.
  • Gebruik voor een snelle en efficiënte afhandeling de juiste aanvraagformulieren, deze vindt u op onze website.

In één keer beoordelen

Graag beoordelen we uw aanvragen voor asielzaken in één keer. U kunt ons daarbij helpen:

  • vermeld bij een herhaalde asielaanvraag (hasa) altijd de nieuwe feiten en omstandigheden en waarom deze niet in de eerdere asielprocedure konden worden ingebracht;
  • motiveer bij aanvragen voor meerdere gezinsleden (ook bij beroep/hoger beroep/vovo etc.) waarom u meent dat er bij uitzondering meerdere toevoegingen moeten worden verstrekt;
  • vul alle vragen op het formulieren in, ook de gegevens over de partner en familieleden zijn belangrijk;
  • stuur, indien aanwezig, ook altijd de distributiebrief mee met de aanvraag.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht