Steeds meer mogelijkheden met Rechtwijzer

7 april 2011

De Rechtwijzer is samen met de Universiteit van Tilburg ontwikkeld. Sinds 2007 is de site aangevuld met steeds meer onderdelen. Zoals het Echtscheidings- en Ouderschapsplan in 2010 en recentelijk Gezondheid. Wat zijn de ervaringen van gebruikers?

Wat is Rechtwijzer?

Via www.rechtwijzer.nl kunnen burgers met (juridische) conflicten een vragenlijst invullen. De site wil de zelfredzaamheid van burgers vergroten en de drempel van toegang tot het recht verlagen. Er zijn veel mogelijkheden voor burgers bij een conflict. De site maakt mensen hier bewust van.

Op de site zijn vragen in te vullen over: Familie en Relatie, Wonen, Werk, Consumentenzaken, Overheid en Gezondheid. Het Echtscheidings- en Ouderschapsplan is te vinden onder Familie en Relatie.

Hoe werkt Rechtwijzer?

Binnen het gekozen domein kiest men een specifieker subdomein. Vervolgens doorloopt de bezoeker een vragenlijst. Er wordt hulp geboden in de vorm van doorverwijzingen naar deskundigen en instanties. Het advies toont diverse acties die de burger zelf kan ondernemen. Deze acties zijn gebaseerd op conflictoplossingtheorieën. Het domein gezondheid biedt een checklist met daarin diverse aandachtspunten en doorverwijzingen naar websites met meer informatie.

Wat vindt men van Rechtwijzer?

Regelmatig testen we Rechtwijzer met focusgroepen van burgers. Dit onderzoek hebben we onlangs aangevuld met een digitale enquête, waarin we gebruikers vroegen naar hun reactie op Rechtwijzer. De algemene indruk is positief: 87% van de reacties betreffen positieve termen waaronder: helder, duidelijk, een goed hulpmiddel en een goede website. Uit de reacties komt naar voren dat het belangrijk gevonden wordt dat een dergelijke applicatie bestaat. Hierbij wordt vooral de behoefte aan relevante doorverwijzingen geuit (denk aan geschillencommissies, Het Juridisch Loket, etc.).

Nuttig

Het grootste deel van de respondenten (95,7%) vindt Rechtwijzer nuttig. Rechtwijzer als geheel wordt beoordeeld met een 7,98. Ook alle sub-oordelen over de vragenlijst, het advies, de klachtenbrief en het bewaarschrift krijgen elk een cijfer dat ligt tussen de 7 en een 8.

Tabel: Oordelen

Rechtwijzer Gemiddelde Laagste/hoogste cijfer

Rechtwijzer als geheel (46 respondenten)

7,98

2/10

Vragenlijst – 39 resp.

7,3

1/10

Advies – 39 resp.

7,6

2/10

Klachtenbrief – 8 respondenten

7,9

7/10

Bezwaarschrift – 1 respondent

7

7

Verbeterpunten

Op basis van de opmerkingen van respondenten brengen we verbeteringen aan in de beginpagina. Voor 32,6% was niet direct duidelijk wat Rechtwijzer kan betekenen. De pagina moet meer duidelijkheid scheppen over het doel en de verwachtingen. Ook gaan we de klachtenbrief en het bezwaarschrift aanpakken. Hierbij letten we in het bijzonder op de toon en de formulering.

Nieuwe ontwikkeling Rechtwijzer

Volgens de door het ministerie voorgestelde aanpassingen van het ‘Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand’ en ‘Besluit vergoedingen rechtsbijstand’, is het de bedoeling dat de zeeffunctie van het Juridisch Loket uitgebreid wordt. Dit heet‘Diagnose en Triage’. De Raad breidt de Rechtwijzer de komende tijd ook uit om als Diagnose en Triage-voorziening te dienen voor de burger. Via een uitgebreide diagnose wordt vastgesteld wat het probleem is, wat de burger zelf kan doen en wat hij eventueel al heeft gedaan, wat de mate van escalatie van het conflict is en vervolgens welke stappen men kan zetten om het conflict op te lossen (de triage). Diagnose & Triage wordt eerst toegepast op de onderdelen scheiden, consumentenzaken en overheid.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht