Meer kantoren starten met ‘High Trust’

7 april 2011

Na zeer positieve ervaringen met de proef ‘High Trust’ bij Viadicte-kantoren, voert de Raad de nieuwe werkwijze gefaseerd landelijk in. Sinds april zijn meer advocatenkantoren overgegaan op de nieuwe manier van aanvragen van toevoegingen en declaraties.

Wat is High Trust?

Onder de naam ‘High Trust’ is vanaf het najaar van 2009 tot eind 2010 een proef uitgevoerd om de controles van de Raad op aanvragen voor toevoegingen en declaraties anders op te zetten. Advocaten vragen de toevoeging zonder het overleggen van nadere stukken aan (tenzij de Belastingdienst niet over gegevens van de cliënt beschikt). De toevoeging wordt vervolgens sneller door de Raad verleend en pas achteraf gecontroleerd. De achteraf controle kan via 1-op-1 óf op basis van een steekproef plaatsvinden. Het voordeel voor de kantoren zit vooral in een administratieve lastenverlichting.

Proef met Viadicte

In 2009 is gestart met de High Trust werkwijze bij advocatenkantoren die aangesloten zijn bij de Stichting Viadicte. De Stichting Viadicte is 10 jaar geleden door en voor advocatenkantoren opgezet om de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en verbeteren.

Positieve resultaten

Het project met de Viadictekantoren is inmiddels afgerond. Zowel de kantoren als de Raad zijn positief over de nieuwe werkwijze. Een greep uit de bevindingen:

  • er is een verbeterde vertrouwensrelatie, de Raad krijgt een gezicht;
  • sneller aanvragen van toevoegingen;
  • de overlegrelatie (het met elkaar vooraf contact opnemen) voorkomt bezwaarprocedures;
  • aan- en opmerkingen tijdens de steekproef leiden tot verbetering van de aanvragen, ook ten voordele van het kantoor;
  • belangrijke vermindering van de tijd gemoeid met de aanvragen en (vooral bij de steekproef) van declaraties.

Vanwege de zeer positieve reacties is besloten deze vorm van controle bij de betreffende Viadictekantoren te handhaven en verder uit breiden bij andere advocatenkantoren in het gehele land.

High Trust, de nieuwe werkwijze

De Raad heeft deze kantoren zelf benaderd, verspreid in alle regio’s. Volume van toevoegzaken speelde daarbij o.a. een rol, maar ook het op orde hebben van de administratieve processen. De Raad voert de High Trust-werkwijze in 2011 en 2012 gefaseerd in. De ervaringen van de kantoren die er nu mee gaan werken levert belangrijke informatie hiervoor.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht