Declaratie reiskosten en reistijd

7 april 2011

Regelmatig woont u zittingen bij. U kunt hiervoor een vergoeding van reiskosten en –tijd krijgen. Deze kosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als er daadwerkelijk is gereisd.

In het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 is een regeling opgenomen voor de vergoeding van de reiskosten en –tijd die u hiervoor kunt ontvangen.

Als meerdere zaken op dezelfde dag en dezelfde plaats worden behandeld en u daarvoor één keer reist, bestaat slechts eenmaal recht op vergoeding van reiskosten en –tijd. U kunt dus maar een maal dezelfde reis declareren. Hetzelfde geldt voor combinatieritten in piketzaken en voor gevallen waarin u één locatie meer gedetineerden bezoekt. Dit komt overeen met de bedoeling van de wetgever, zoals blijkt uit de toelichting op artikel 24 en 25 van het Bvr 2000.

Uitspraken

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bevestigd dat een vergoeding wegens reistijdverlet en reiskosten alleen kan worden toegekend als het een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten betreft (zie de uitspraken van de Afdeling van 7 november 2002, 200102022/1; LJN: AD5939 en 20 november 2002, 200202771/1).

Aandacht voor reiskostendeclaraties

Ieder jaar besteedt de Raad extra aandacht aan een onderdeel bij de aanvraag van een toevoeging of declaratie. Dit jaar letten we op de declaraties voor reiskosten.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht