Actualisering beleidsregels resultaatbeoordeling

7 april 2011

De beleidsregels resultaatbeoordeling zijn aangepast aan de vermogensnormen 2011. De beleidsregels zijn uitgebreid met een toelichting over de beoordeling van koopsompolissen en onder welke voorwaarden een ‘mediationtoevoeging naast rechtsbijstandtoevoeging’ onderhevig kan zijn aan resultaatbeoordeling.

Op verzoek van de klankbordgroep van advocaten is de handelwijze opgenomen in het geval het ingestelde hoger beroep of cassatie niet wordt doorgezet en de resultaatbeoordeling alsnog over de voorgaande aanleg dient plaats te vinden. Hierbij is gekozen voor een behandelwijze waarbij zoveel mogelijk in één keer een besluit kan worden genomen. Zodat rechtzoekende en u sneller zekerheid hebben over het al dan niet in stand blijven van de rechtsbijstandsubsidie, tegen een zo laag mogelijke administratieve belasting.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Informatie

  • Beleidsregels resultaatsbeoordeling VIValt 2011
  • Bijlage bij Beleidsregels resultaatsbeoordeling VIValt 2011