Alimentatieberekening door het LBIO

10 september 2010

Sinds begin 2010 voert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) een project rondom de berekening van alimentatie uit. (Ex-)partners kunnen het bureau inschakelen om een alimentatieberekening voor hen te maken.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft het LBIO gevraagd dit project op te starten. Het LBIO maakt de berekeningen aan de hand van de Trema-normen. Gedurende het project maakt het LBIO een aantal berekeningen. Het project duurt zolang het nodig is om ongeveer 1000 à 1500 alimentatieberekeningen te maken. De kosten bedragen € 50,- per advies, de aanvragers betalen dit bedrag.

Doel van het project

De gegevens uit de berekeningen gaan naar de Universiteit van Tilburg. Daar wordt onderzocht of een vereenvoudigde systematiek van alimentatievaststelling mogelijk is. Op deze wijze kan aan de hand van praktijkmateriaal onderzoek plaatsvinden. De Universiteit van Tilburg en de Raad voor Rechtsbijstand hebben samengewerkt aan de totstandkoming van het echtscheidings- en ouderschapsplan.

Wat is het LBIO?

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een alimentatiebureau, gespecialiseerd in het innen van kinder- en partneralimentatie. Uit praktijkervaring van het LBIO blijkt dat in 75% van de gevallen waarin kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, een beroep wordt gedaan op het LBIO om de niet of onvoldoende betaalde alimentatie te innen.

Redenen om alimentatie niet te betalen

Een belangrijke reden voor het niet betalen van de alimentatie is, volgens het LBIO, de ondoorzichtigheid bij de vaststelling ervan. Een eenvoudige en transparante alimentatiehoogte kan die reden om de betaling te stoppen wegnemen. Het is daarnaast mogelijk dat het betaalgedrag verbetert wanneer anderen in eenzelfde situatie eenzelfde bedrag moeten betalen/ontvangen.

Voortgang

Medio 2010 is een aantal medewerkers van het LBIO opgeleid om alimentatieberekeningen te maken. De docent in kwestie was de voorzitter van de werkgroep alimentatienormen. Tot nu toe zijn er ongeveer 50 verzoeken om een berekening ontvangen. In veel gevallen is het LBIO nog in afwachting van bepaalde bewijsstukken voor gestart kan worden met de daadwerkelijke berekening. In totaal zijn er 10 berekeningen afgerond. Het LBIO legt de klant bij de berekening zoveel mogelijk uit over de totstandkoming hiervan. Tot nu toe hebben de klanten positief gereageerd op de adviezen over de hoogte van de alimentatie.

Veel aandacht

Sinds kort worden klanten via de website van de Raad voor Rechtsbijstand en binnen het echtscheidings- en ouderschapsplan gewezen op de mogelijkheid om via het LBIO een berekening te laten maken. Ook het NIBUD heeft een link op hun website geplaatst. Daarnaast hebben verschillende mediators interesse getoond in het project en aangegeven dat zij van plan zijn om klanten naar het LBIO te verwijzen voor een onafhankelijke berekening. Naar verwachting neemt het aantal verzoeken tot berekening van de alimentatie de komende maanden toe.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht