Publicaties van uitspraken

Besluit Wob verzoek d.d. 12 april 2019

Afschrift van de brief van de Raad voor Rechtsbijstand met een reactie op het verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) tot openbaarmaking van de overeenkomst tussen de Raad en LegalGuard.

  • Overeenkomst tussen de Raad en LegalGuard