Verwerking persoonsgegevens Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Inleiding

Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en voert namens de minister van Justitie en Veiligheid de Wet beëdigde tolken en vertalers uit (hierna: de Wbtv). Een van de taken van de Wbtv is het bewerken en beheren van het online Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv). Hieronder een overzicht van deze bevoegdheden en handelingen:

 • Verstrekken van informatie uit het register en de Uitwijklijst;
 • Beslissen op aanvraag tot inschrijving;
 • Verstrekken bewijs tot inschrijving met bron- en doeltalen;
 • Doorhalen inschrijving en mededeling in Staatscourant;
 • Verstrekken legimitatiebewijzen;
 • Instellen en wijzigen Klachtencommissie Wbtv;
 • Registreren en behandelen van klachten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Van de tolken en vertalers kan de Raad de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Arbeidsongeschiktheid;
 • Beëdigingsdatum;
 • Beschikbaarheidsgegevens;
 • Beslissingen m.b.t. inschrijving;
 • Besluiten m.b.t. register;
 • (Hoogte) betaling leges aan Wbtv;
 • Bezwaar/beroep;
 • Bezwaren/(hoger) beroepen m.b.t. inschrijving;
 • BIC;
 • Burgerservicenummer (bsn);
 • BTW-nummer;
 • Buitenlandse integriteitsverklaring (B.I.V.);
 • Crediteurnummer;
 • Datum (einde) inschrijving;
 • Dienstnummer;
 • E-mailadres;
 • Faxnummer;
 • Geboorteland;
 • Geslacht en geboortedatum;
 • Iban;
 • Inschakelen deskundigencommissies;
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;
 • Klantnummer;
 • Moedertaal;
 • Naam-, adres- en kantoorgegevens;
 • Openbaarheid van gegevens;
 • Opleiding en PE-punten;
 • Opleiding;
 • Pasfoto;
 • Specialisaties;
 • Taalervaringen (vaardigheid en bron- en doeltaal);
 • (Mobiele) Telefoonnummer;
 • Titulatuur;
 • Verklaring huisarts / zorgverlener
 • Verklaring omtrent gedrag (V.O.G.);
 • Verzoeken m.b.t. inschrijving;
 • Verzoeken m.b.t. register;
 • Website;
 • Werkervaring;
 • Woonervaring.
 • Privacyverklaring