Rechten van betrokkenen

Privacywetgeving kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd. U heeft als betrokkene de volgende rechten:

Recht op informatie: De Raad informeert u over de verwerking van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om aan de Raad te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzagerecht: U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die de Raad van u verwerkt. De Raad zal u een overzicht doen toekomen over welke type persoonsgegevens de Raad van u verwerkt en zal indien u daarnaar vraagt kopieën van deze gegevens verstrekken.

Correctierecht: U kunt een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens indienen bij de Raad, als blijkt dat deze niet juist zijn of deze inmiddels zijn veranderd.

Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en ons te verzoeken om deze persoonsgegevens te laten verwijderen. In gevallen waar de Raad persoonsgegevens verwerkt uit bijvoorbeeld een wettelijke plicht, is het niet mogelijk om deze gegevens te verwijderen.

Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld indien u van mening bent de uw bescherming van privacy zwaarder zou wegen dan het algemene belang dat de Raad behartigd met de verwerking van uw persoonsgegevens. De Raad zal het bezwaar beoordelen en de verwerking stopzetten als hij het eens is met uw argumentatie.  
 

Indienen van verzoek/klachten en bezwaar

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden.

U kunt het verzoek sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming via:

privacy@rvr.org of

Raad voor Rechtsbijstand
t.a.v. Privacy Office
Postbus 24080
3502MB Utrecht

De Raad heeft vanaf de ontvangst van het verzoek vier weken de tijd om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de Raad u laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Heeft de Raad meer tijd nodig om de gegevens voor u te verzamelen, dan ontvangt u daar ook binnen 4 weken bericht van. Als het verzoek niet wordt opgevolgd heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de Raad, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Raad kan aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit en de rechtmatigheid van uw verzoek

  • Privacyverklaring