Meldingen over misbruik / Klachten

Bij klachten c.q. meldingen over misbruik kan de Raad de volgende gegevens verwerken:

 • Adres beklaagde;
 • Besluit afhandeling klacht;
 • Bewijs van doorlopen interne klachtregeling;
 • Geboortedatum klager;
 • Kenmerk klacht;
 • Mailadres en telefoonnummer klager;
 • Naam van de beklaagde;
 • Naam, adres en woonplaats klager;
 • Omschrijving van de gedraging;
 • Organisatie waar beklaagde werkzaam is.
 • Privacyverklaring