Melding mogelijk datalek

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Toch kunnen er altijd per ongeluk gegevens bij een verkeerde persoon terechtkomen. Dan is er mogelijk sprake van een datalek. Dat moeten wij in sommige situaties melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan gebeuren dat u persoonsgegevens ontvangt die niet voor u bestemd zijn. In dat geval willen we u vragen om als volgt de Raad te informeren.

  • Stuur een brief die niet voor u is bestemd zo snel mogelijk ongeopend terug naar het retouradres dat op de envelop staat. Zet daarbij op de envelop retour afzender en een kruis door de adressering en de barcode op de envelop. U hoeft geen postzegel te plakken.
  • Heeft u de brief al geopend? Plak deze dan dicht en stuur deze ook zo snel mogelijk terug naar het retouradres dat op de envelop staat op bovenstaande manier.
  • Heeft u digitale post ontvangen die niet voor u bestemd is? Bel hierover dan zo snel mogelijk met de Raad voor Rechtsbijstand via telefoonnummer 088 787 1000, voor burgers keuze optie 2, voor rechtsbijstandverleners, keuze optie 1. Wij kunnen u dan verder helpen.
  • In overige gevallen kunt u een beschrijving van het mogelijke incident mailen naar privacy@rvr.org.         


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.