Missie en visie

Missie

De Raad is in onze democratische rechtsstaat verantwoordelijk voor de optimale organisatie en het borgen van goede gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation voor minder draagkrachtige burgers. Daarnaast voeren we (een deel van) de wettelijke schuldsanering en de Wet be├źdigde tolken en vertalers uit.

Visie

De Raad voor Rechtsbijstand staat voor:

  • Toegankelijke en effici├źnte dienstverlening voor burgers en professionals volgens de bedoeling: goede ondersteuning voor geschiloplossing en -indien nodig- voor rechtsgang.
  • Dienstverlening in samenhang met ketenpartners en professionals: het vermijden van onnodige onderlinge bureaucratische processen voor burgers door soepele overgang in dienstverlening.
  • Kwaliteitsborging van de dienstverlening aan burgers.
  • Doorontwikkeling en innovatie van het stelsel in samenwerking met ketenpartners en professionals.
  • Onafhankelijke en onderbouwde rapportage over de werking van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en de wettelijke schuldsanering.
  • Vermindering van geschillen tussen burgers en overheid door bij te dragen aan signalering van overmatige juridisering en mee te denken over ondersteuning voor geschiloplossing.