Jaarplannen en -verslagen

De Raad brengt een digitaal jaarverslag uit en biedt zo eenvoudiger en sneller toegang tot het jaarverslag. Niet minder belangrijk is dat een digitale variant in combinatie met een beperkte gedrukte oplage bespaart op milieu en kosten.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019, getiteld ‘Op weg naar vernieuwend werken’ is gepubliceerd. Hiermee doen wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen de Raad voor Rechtsbijstand en het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand hebben plaatsgevonden.

Voor de Raad stond 2019 in het teken van een betere serviceverlening, de ontwikkeling van het stelsel voor rechtsbijstand en een bestuurswisseling. Met het directieteam, dat in 2019 een aantal nieuwe leden kreeg, keken we naar onze doelen, drijfveren en ambities. Dit resulteerde in een opzet voor een nieuwe organisatiestructuur, die ons beter in staat zal stellen de burger van dienst te zijn en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het stelsel.


Samen werken aan vernieuwing

Het afgelopen jaar spraken we over vernieuwing: hoe komen we tot een manier van werken waar we de burger centraal stellen? Hoe passen we onze teams daarop aan en welke taken en verantwoordelijkheden horen daarbij? Gebruik van onze kennis en kunde en de data die we tot onze beschikking hebben, gaan ons helpen beter zicht te krijgen op de problemen van de burger die juridische hulp nodig heeft. Daarbij is het aangaan en intensiveren van de samenwerking met ketenpartners en stakeholders essentieel.

Op weg

We zijn op weg om de burger beter in beeld te krijgen. In 2019 zijn we gestart met verschillende pilots en experimenten die gaan bijdragen aan de ontwikkeling van passende, duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor juridische problemen, waarbij de rechtzoekende en zijn hulpvraag centraal staan. Zo introduceerden we de Subsidieregeling Stelselherziening Rechtsbijstand. Maar we doen nog veel meer. We moderniseren onze ICT, verbeteren onze bedrijfsprocessen en dienstverlening voor de rechtsbijstand, tolken/vertalers en (wettelijke) schuldhulpverlening. We bouwen verder aan een Raad met een menselijke en servicegerichte handelswijze, die data en inzichten verzamelt en kennis deelt met ketenpartners voor verdere ontwikkeling van het stelsel.

Kerncijfers 2019 als infographic

Ook dit jaar hebben we de kerncijfers 2019 weer in een aparte infographic laten opmaken. Deze is online beschikbaar en wordt bij de geprinte jaarverslagen meegestuurd. Door op de infographic te klikken, vergroot u het beeld. Klik hier voor een printbare versie van de infographic.

Dit jaarverslag biedt u een mooi inkijkje in wat er het afgelopen jaar allemaal tot stand is gebracht door onze medewerkers in samenwerking met ketenpartners.

Bekijk het jaarverslag 2019

Wilt u de jaarrekening inzien? Stuur dan een e-mail naar webredactie@rvr.org

Gedrukt exemplaar ontvangen?

Het is mogelijk om per kantoor één gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2019 te bestellen. Bestellen kan tot en met 17 april 2020. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Wegens de onzekere ontwikkelingen rond het coronavirus kunnen wij u op dit moment helaas niet berichten over de leverdatum.

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur een e-mail naar webredactie@rvr.org en vermeld daarin duidelijk:

Kantoor/organisatie:
Naam:
Functie:
Postadres:
E-mailadres:


Kijk voor eerdere jaarverslagen en de jaarplannen in de balk aan de rechterzijde.

Eerdere jaarverslagen

digitaal

Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2009

PDF

  • Jaarverslag 2008
  • Jaarverslag 2007
  • Jaarverslag 2006
  • Jaarverslag 2005
  • Jaarverslag 2004

Jaarplan

  • jaarplan 2020
  • jaarplan 2019
  • Jaarplan 2018
  • Jaarplan 2017
  • Jaarplan 2016