Jaarplannen en -verslagen

De Raad brengt een digitaal jaarverslag uit en biedt zo eenvoudiger en sneller toegang tot het jaarverslag. Niet minder belangrijk is dat een digitale variant in combinatie met een beperkte gedrukte oplage bespaart op milieu en kosten.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsbijstand, de vraag wat burgers nodig hebben en de rol die de Raad kan spelen. Over deze onderwerpen gingen we het afgelopen jaar in gesprek met onze ketenpartners en stakeholders. Uit die strategische verkenning bleek onder meer dat de rol van kenniscentrum goed bij de Raad past. Want we hebben de kennis en kunde, maar ook de data tot onze beschikking die we beter willen gaan ontsluiten, analyseren en beschikbaar stellen. Kortom: de Raad als meer data-gedreven organisatie.

Heroriƫntatie

Heroriƫntatie op onze toekomst is niet onbelangrijk. We zien momenteel dat jaarlijks het aantal toevoegingen afneemt. We moeten ook scherp blijven op ons organisatieproces. We centraliseerden het afgelopen jaar verschillende werkzaamheden en we kijken waar we kunnen toewerken naar multidisciplinaire teams. Samen met de ondernemingsraad en medewerkers verzamelden we bovendien inzichten binnen het overkoepelend thema integraal werken. Dit leidde tot mooie intenties om in de nabije toekomst te concretiseren.

Vanuit onze kernwaarden

Deze opgedane inzichten en ondernomen acties vormen vanuit onze kernwaarden het fundament voor onze toekomst. Daarbij is de verbinding met onze ketenpartners en stakeholders essentieel. Via toegankelijke dienstverlening, dagelijks contact met burgers en advocaten en via professionele samenwerking, willen we werken aan commitment en een wezenlijke bijdrage leveren aan het detailleren van de contouren voor een modern stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Hieraan willen we de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren.

Nieuw: kerncijfers 2018 als infographic

Dit jaar hebben we de kerncijfers 2018 in een aparte infographic laten opmaken. Door op de infographic te klikken, vergroot u het beeld. Klik hier voor een printbare versie van de infographic.

Bedrijfsvoering

De verantwoording via de zogenaamde bedrijfsvoeringsparagraaf is dit jaar online te lezen.

Met dit jaarverslag doet wij verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand plaats hebben gevonden.
Bekijk het jaarverslag 2018.

Kijk voor voorgaande jaarverslagen en de jaarplannen in de balk hier rechts.

 

Eerdere jaarverslagen

digitaal

Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2010

PDF

Jaarverslag 2009
  • Jaarverslag 2008
  • Jaarverslag 2007
  • Jaarverslag 2006
  • Jaarverslag 2005
  • Jaarverslag 2004

Jaarplan

  • jaarplan 2019
  • Jaarplan 2018
  • Jaarplan 2017
  • Jaarplan 2016