Open data

De Raad voor Rechtsbijstand registreert gegevens over de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. 

De Raad maakt delen van zijn registers toegankelijk als open data. Deze data is beschikbaar voor hergebruik binnen andere applicaties door derden. Het gaat om gegevens die niet privacy-, fraude- of concurrentiegevoelig zijn. De Raad stelt de gegevens op een gestandaardiseerde manier ter beschikking, in de vorm van veelgebruikt bestandsformaat, .csv.

Gegevensbestanden

De Raad stelt gegevensbestanden beschikbaar over de afgegeven toevoegingen voor rechtsbijstand en mediation aan rechtzoekenden. Daarnaast zijn er ook bestanden beschikbaar met de vastgestelde vergoedingen en de vastgestelde EXU-vergoedingen. Op deze pagina kunt u de betreffende gegevensbestanden downloaden (zie knoppen rechtsboven).

Contact

Zoekt u nadere informatie of heeft u vragen over de open data van de Raad voor Rechtsbijstand, stuurt u ons dan een e-mail.

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR)

Bent u op zoek naar geaggregeerde gegevens over afgegeven toevoegingen, trends door de jaren heen en analyses bij deze trends, dan verwijzen wij u graag naar de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (MGR). 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze gepubliceerde datasets van de Raad voor Rechtsbijstand. Lees hier meer informatie.

  • Afgegeven toevoegingen 2018
  • Vastgestelde vergoedingen 2018
  • Vastgestelde EXU-vergoedingen 2018