Onderzoeken

De Raad voor Rechtsbijstand bewaakt de kwaliteit van de rechtsbijstand. Om zeker stellen dat gesubsidieerde rechtsbijstand ook in de toekomst mogelijk blijft. Hiervoor onderzoekt de Raad zelf de relevante ontwikkelingen. Ook maken we gebruik van onderzoeken die door andere organisaties zijn uitgevoerd.

Hier links vindt u een overzicht van de beleidsterreinen waarop onderzoeken zijn uitgevoerd. Door een beleidsterrein te selecteren, leest u meer over de op dat terrein beschikbare onderzoeksrapporten.