Onderzoeken

De Raad voor Rechtsbijstand bewaakt de kwaliteit van de rechtsbijstand. Om zeker stellen dat gesubsidieerde rechtsbijstand ook in de toekomst mogelijk blijft. Hiervoor onderzoekt de Raad zelf de relevante ontwikkelingen. Ook maken we gebruik van onderzoeken die door andere organisaties zijn uitgevoerd.

In de kolom links van deze tekst vindt u een overzicht van onderzoeken en onderzoeksvelden die relevant zijn voor het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Door een onderwerp te selecteren, leest u meer over de op dat terrein beschikbare onderzoeksrapporten.