Nulmeting Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

De nulmeting Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand presenteert de stand van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand per eind 2016, aan de hand van drie leidende thema‚Äôs: kwaliteit, passendheid en doelmatigheid van de dienstverlening van advocaten, mediators en medewerkers van het Juridisch Loket binnen  het stelsel.  

Een betrouwbare en gedegen nulmeting maakt het mogelijk om op termijn de gevolgen van de implementatie van diverse maatregelen vast te kunnen stellen. Deze nulmeting heeft tot doel de stand van zaken van het stelsel weer te geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulmeting Stelsel Gesubsidieerde Rechtsbijstand

 

 

 

 

Nulmeting Stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

  • Nulmeting