Piket

De ontwikkeling van het aantal piketmeldingen en de piketdeclaraties wordt beschreven, evenals de ontwikkeling van het aantal advocaten dat deelnam aan de piketten.

Aangehouden verdachten van bepaalde strafbare feiten, vreemdelingen die op grond van de Vreemdelingenwet 2000 in hun vrijheid zijn beperkt of van wie de vrijheid is ontnomen en psychiatrisch patiënten die in bewaring worden gesteld, hebben recht om een gesubsidieerde piketadvocaat te consulteren. De toedeling van advocaten is geregeld via piketdiensten. De Raad faciliteert deze voorziening. Advocaten worden ingepland volgens een rouleersysteem, zodat er te allen tijde een piketadvocaat beschikbaar is.

Piketdeclaraties

In 2018 zijn er in totaal bijna 104.000 piketdeclaraties ingediend voor de rechtsbijstand die in het kader van piket zijn verleend. Het aantal piketdeclaraties dat is ingediend, is in 2018 gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Een piketadvocaat kan zowel vóór de inverzekeringstelling (consultatiebijstand) als ná de inverzekeringstelling (bijstand na inverzekeringstelling) een aangehouden verdachte bijstaan voor feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Vóór maart 2016 was verhoorbijstand alleen nog mogelijk voor minderjarige verdachten van strafbare feiten. Sinds 1 maart 2016 kunnen ook aangehouden meerderjarige verdachten bijstand van een piketadvocaat krijgen tijdens het politieverhoor (verhoorbijstand). Zij moeten ook actief op dat recht worden gewezen. Alleen wanneer verdachten hiervan ondubbelzinnig afstand doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. Per 1 maart 2017 hebben aangehouden kwetsbare (waaronder minderjarige) verdachten daarnaast recht op gesubsidieerde consultatiebijstand bij strafbare feiten waarvoor geen inverzekeringstelling is toegelaten.

Piketadvocaten

In 2018 nemen 3.150 advocaten deel aan tenminste een van de piketsoorten. Het merendeel van de piketadvocaten (85%) participeerde in het strafpiket. Deelname aan het jeugdstrafpiket werd in 2018 meestal gecombineerd met deelname aan het meerderjarigenstrafpiket (43% van alle piketadvocaten) en in mindere mate werd straf- met psychiatrisch patiëntenpiket gecombineerd of straf- met vreemdelingenpiket.

Lees meer over piket.

► Cijfers en trends Piket

De cijfers hebben betrekking op 2018 en, indien beschikbaar, jaren daaraan voorafgaand. De cijfers zijn interactief en te bewerken door op de pijltjes te klikken in tabel of grafiek. Door afronding lijkt het soms in tabellen dat percentages in het totaal niet overeenkomen met de som van de deeltotalen.