Gebruikers van toevoegingen

Het aantal gebruikers en meervoudig gebruik van toevoegingen en de ontwikkelingen daarin worden in cijfers weergegeven. Daarnaast wordt het bereik van het stelsel onder de Nederlandse bevolking beschreven.

Toevoegingsgebruikers

Aan ruim 270.000 toevoegingsgebruikers is ten minste één toevoeging afgegeven. Dit aantal ligt lager dan vorig jaar. De afname van het totaal aantal toevoegingsgebruikers ging samen met een afname van het aantal afgegeven toevoegingen. De verdeling van het aantal toevoegingen over het aantal toevoegingsgebruikers varieert per jaar. Er is tot 2013 voortdurend sprake geweest van een geleidelijke afname van enkelvoudig gebruik en een toename van meervoudig gebruik. Tussen 2000 en 2013 is het enkelvoudig gebruik gedaald van 78% naar 70%. Sinds 2014 is hierin echter verandering gekomen en in 2018 maakt 73% van de toevoegingsgebruikers eenmaal gebruik van een toevoeging.

Het bereik van het stelsel

Sinds 2007 maakt de Raad, in samenspraak met het CBS, een schatting van het deel van de Nederlandse bevolking dat in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, oftewel het bereik van de Wrb. Deze schatting wordt gemaakt op basis van het inkomen en het vermogen boven de forfaitaire vrijstelling in box 3 in het peiljaar (t-2), zoals gebruikelijk is bij de aanvraag van een toevoeging.

In 2018 lag het bereik van de Wrb naar schatting op 37,2% van de Nederlandse bevolking.

 

► Cijfers en trends Gebruikers van toevoegingen

De cijfers hebben betrekking op 2018 en, indien beschikbaar, jaren daaraan voorafgaand. De cijfers zijn interactief en te bewerken door op de pijltjes te klikken in tabel of grafiek. Door afronding lijkt het in de tabellen soms dat percentages in het totaal niet overeenkomen met de som van de deeltotalen.