Gebruik van toevoegingen

De ontwikkeling in gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand op toevoegbasis wordt weergegeven in cijfers. Verder wordt ingegaan op de afwijzingen, het type toevoegingen, de soorten toevoegingen, voorzieningen deskundigenbericht en de eigen bijdrage.

Afwijzingen

Niet alle aangevraagde toevoegingen worden ook daadwerkelijk afgegeven. De Raad kent verschillende gronden op basis waarvan een aanvraag kan worden afgewezen. Een afwijzing kan plaatsvinden op financiële gronden en inhoudelijke gronden. In 2018 werd 6,0% van alle aangevraagde toevoegingen afgewezen (de ambtshalve toevoegingen worden slechts beperkt afgewezen). Dit percentage ligt lager dan in eerdere jaren en laat al een aantal jaren een dalende trend zien.

Afgegeven toevoegingen

Het aantal afgegeven toevoegingen is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 werden in totaal ruim 407.000 toevoegingen afgegeven, dat is 2% minder dan in 2017. Vanaf 2000 tot en met 2013 nam het aantal afgegeven toevoegingen overwegend toe, maar sindsdien daalde het aantal aanzienlijk, met uitzondering van 2016, toen het aantal tijdelijk verhoogd was door een grote toename bij asiel.

Toevoegingen zijn in drie hoofdcategorieën in te delen: reguliere toevoegingen, mediationtoevoegingen en lichte adviestoevoegingen. Het merendeel van de afgegeven toevoegingen (94%) bestond uit reguliere toevoegingen. Daarnaast werd 4% als mediationtoevoeging afgegeven en 2% als lichte adviestoevoeging.

Verder is weergegeven voor welke soorten deze toevoegingen zijn afgegeven. De grootste groepen toevoegingen zijn straftoevoegingen en echtscheidingsgerelateerde toevoegingen.

Tenslotte is weergegeven welke eigen bijdrage voor de toevoegingen zijn betaald en hoe de verdeling over de vijf treden van de eigen bijdrage is.

 Lees meer over rechtsbijstand via een toevoeging.

 

► Cijfers en trends Gebruik van toevoegingen

► Cijfers en trends Soorten toevoegingen

► Cijfers en trends Mediation

► Cijfers en trends Lichte adviestoevoegingen

► Cijfers en trends Voorzieningen deskundigenbericht

► Cijfers en trends Eigen bijdrage

De cijfers hebben betrekking op 2018 en, indien beschikbaar, jaren daaraan voorafgaand. De cijfers zijn interactief en te bewerken door op de pijltjes te klikken in tabel of grafiek. Door afronding lijkt het soms in de tabellen dat percentages in het totaal niet overeenkomen met de som van de deeltotalen.