De dienstverlening van het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket voert in 30 vestigingen (en 1 contactcenter) zogenoemde klantactiviteiten uit. Dit betekent dat de loketmedewerkers een bepaalde activiteit hebben uitgevoerd voor een klant. Het aantal klantactiviteiten is de laatste jaren stabiel.

De verschillende klantactiviteiten worden als volgt geregistreerd: ’balie’, ‘telefoon 0900’, ‘spreekuur’, ‘e-mail’, ‘telefoon overig’ of ‘uitzoekwerk’. Een klantactiviteit kan plaatsvinden via rechtstreeks contact met een klant via één van de contactkanalen (de zogenoemde contactmomenten) of door het uitvoeren van bepaalde activiteiten, zoals uitzoekwerk en overleg met de wederpartij (dit worden ‘zaakmomenten’ genoemd). Er is vaak sprake van meerdere klantactiviteiten per hulpvraag waarmee een klant het Juridisch Loket benadert. Zo kan een baliebezoek aanleiding geven tot overleg met de wederpartij, zoals bij mediation het geval is, of tot uitzoekwerk. Het aantal klantactiviteiten staat daarom ook niet gelijk aan het aantal unieke hulpvragen.

De activiteiten die het Juridisch Loket uitvoert voor de klanten hebben vooral betrekking op het personen- en familierecht, arbeids- en ontslagrecht, verbintenissenrecht, sociale voorzieningen en verzekeringen en huurrecht.

De juridisch medewerkers van het Juridisch Loket kunnen hun klanten verschillende soorten hulp bieden die voortkomen uit de klantactiviteiten, hier verder aangeduid met de term product. Het kan hierbij gaan om het maken van een afspraak voor een spreekuur, het verstrekken van informatie of om een verwijzing naar een advocaat, een mediator of een ketenpartner. Het belangrijkste product is het verstrekken van informatie: rond de 80% van alle werkzaamheden van het Juridisch Loket bestaat hieruit. Daarnaast betrof ongeveer een zevende van de producten een verwijzing naar een advocaat.

Lees meer over de dienstverlening van het Juridisch Loket...

► Cijfers en trends Dienstverlening eerstelijnsrechtshulp

De cijfers hebben betrekking op 2018 en, indien beschikbaar, jaren daaraan voorafgaand. De cijfers zijn interactief en te bewerken door op de pijltjes te klikken in tabel of grafiek. Er zijn vaak meer tabbladen met informatie. Door afronding lijkt het soms in de tabellen dat percentages in het totaal niet overeenkomen met de som van de deeltotalen.