Cijfers en onderzoek

Gesubsidieerde rechtsbijstand: basisuitleg van het stelsel

Dit onderdeel van deze website besteedt aandacht aan de ontwikkelingen en cijfers binnen het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Kerncijfers en tabellen

Naast de uitleg van het gehele stelsel die u hier kunt vinden, kunt u de belangrijkste kerncijfers van het stelsel hier vinden. Daarnaast zijn de meer gedetailleerde cijfers hier digitaal gepubliceerd in de vorm van tabellen. De uitleg van het stelsel die hieronder te vinden is, geeft een overzicht van het gehele stelsel en kan gebruikt worden als toelichting op de tabellen en cijfers.

Wijzigingen

Tenslotte zijn op deze pagina de meest relevante beleids- en overige stelselwijzigingen te vinden die invloed hebben gehad op het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.