Cijfers en onderzoek

Cijfers en onderzoek

 

De Raad voor Rechtsbijstand publiceert cijfers, duiding en onderzoeken digitaal op dit deel van de website. Dit valt uiteen in een aantal onderdelen. 

Naast een basisuitleg over het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, kunt u de belangrijkste kerncijfers van het stelsel hier vinden. Meer cijfers en tabellen aangaande het stelsel zijn  weergegeven in 'Cijfers en trends'. Daarnaast zijn meer gedetailleerde gegevens op microniveau digitaal beschikbaar gesteld in de vorm van open data.  Tenslotte zijn ook eerder uitgevoerde onderzoeken in het overzicht opgenomen: Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand en overige onderzoeken