Cijfers en onderzoek

De Raad onderzoekt vanuit zijn taak regelmatig de stand van zaken met betrekking tot onder meer:

  • de dekking van┬áhet stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op bijzondere rechtsgebieden;
  • de klanttevredenheid over de advocatuur en het Juridisch Loket;
  • de toegang tot het recht;
  • de kwaliteit van de advocatuur en mediators.

Daarnaast monitort de Raad elk jaar de besteding van het budget voor de gesubsidieerde rechtsbijstand.