Formulieren

Er zijn al veel formulieren van de Raad gedigitaliseerd op Mijn RvR. Een aantal formulieren, waaronder die voor burgers, is er nog in printvorm. Hieronder treft u een lijst van de formulieren voor advocaten, mediators, Wsnp-bewindvoerders en burgers.

Formulieren voor advocaten

Naast de digitale formulieren op Mijn RvR, zijn er nog een paar printformulieren van de Raad. Deze vindt u hier:

 

Overnameformulier

Aanvraag toevoeging internationale kinderontvoering

Aanvraag vergoeding internationale kinderontvoering

Aanvraag Lichte Advies Toevoeging

Aanvraag mutatie Lichte Advies Toevoeging

Aanvraag toevoeging tijdelijk huisverbod

Modelovereenkomst cessie bij voorbaat

Bijlage resultaatbeoordeling familiezaken

Bijlage resultaatbeoordeling overige zaken

Aanvraagformulier AA/VA procedure V060

Aanvraag mutatie toevoeging

Aanvraag mutatie toevoeging opvolging advocaat

Declaratieformulier ZSM afdoeningsbijstand

Toelichting bij declaratieformulier ZSM afdoeningsbijstand

Declaratieformulier afstand rechtsbijstand Psychiatrisch Patiƫntenpiket

Declaratieformulier Rechtsbijstand Coronavirus

Formulier voor vergoeding van een meervoudige kamer zaak die door de enkelvoudige strafkamer is afgedaan

Declaratieformulier vreemdelingenpiket

Declaratieformulier huisverbod

Declaratieformulier psychiatrisch patiƫntenpiket

Declaratieformulier strafpiket

Declaratieformulier jeugdstrafpiket

Declaratieformulier standaard consult ontboden verdachten
Toelichting op declaratieformulier standaard consult ontboden verdachten

Formulieren voor mediators

Aanvraag toevoeging
Vragenlijst mediator en partij
Bijlage resultaatbeoordeling familiezaken

Bijlage resultaatbeoordeling overige zaken

Formulieren voor Wsnp-bewindvoerders

Onderstaand formulier is ook terug te vinden op de website van Bureau Wsnp

Aanvraag toevoeging

Formulieren voor burgers

Onderstaande formulieren zijn ook op onderwerp terug te vinden op www.rechtsbijstand.nl

Peiljaarverlegging aanvraag 2021
Toelichting bij formulier peiljaarverlegging 2021
Peiljaarverlegging aanvraag 2020
Toelichting bij formulier peiljaarverlegging 2020
Eigen verklaring vrijheidsontneming
Eigen verklaring asielzoeker
Eigen verklaring schuldsanering
Eigen verklaring faillissement
Subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek
Vaststelling subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek
Aanvraag lening deskundigenonderzoek
Formulier opgave inkomen en vermogen
Beslisboom hardheidsclausule eigen bijdrage 

personen- en familierecht

Toelichting bij hardheidsclausule eigen bijdrage
personen- en familierecht

Formulier verzoek hardheidsclausule eigen bijdrage 
personen- en famlierecht

Income and assets statement

Verzoek persoonsgegevens ouder(s)/
wettelijk vertegenwoordigers vanwege toevoegingsaanvraag minderjarige

Vragen?

Mist u een formulier? Neem dan contact op met uw relatiemanager:

Formulieren voor burgers

rechtsbijstand.nl