High Trust

High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal.

High TrustUitgangspunten van High Trust zijn transparantie, vertrouwen en begrip.

 

Voor de samenwerking betekent dit:
- Samen verantwoordelijk
- Ruimte voor vertrouwen
- Versterken van de relatie
- Vrijwillige naleving
- Ondersteuning & transparantie
- Samen makkelijker.

Deze zes aspecten staan centraal in de visie van de Raad op High Trust. We werken vanuit een gezamenlijk startpunt (samen verantwoordelijk) naar een gezamenlijk eindpunt (samen makkelijker). De stappen ertussen maken deze duurzame manier van samenwerken mogelijk en zijn daarom net zo belangrijk.

High Trust

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de elementen:

Samen verantwoordelijk

Iedereen weet dat bepaalde regels nodig zijn in een samenleving. Met de juiste ondersteuning zijn beide partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de rechtsbijstand. We helpen elkaar samen die verantwoordelijkheid waar te maken en spreken elkaar hierop aan. Dit versterkt de rechtmatigheid.

Ruimte voor vertrouwen

Vertrouwen is de basis van High Trust. Vertrouwen durf je en deze werkwijze wil je samen creëren. Vanuit duidelijke verwachtingen en openheid verkleinen we de wederzijdse risico’s. We bouwen het vertrouwen, op de afspraken die we samen maken.

Versterken van de relatie

Versterken is een werkwoord: aan een relatie blijf je werken. Beide partijen zetten zich hiervoor in. Door te luisteren en begrip te tonen voor ieders werkelijkheid. Punten van ander inzicht maken we bespreekbaar.

Vrijwillige naleving

Vanuit verantwoordelijkheid vindt naleving van de regels plaats. Het versterkt de rechtmatigheid en geeft rechtsbijstandverleners/mediators meer regie in handen. Iedereen doet zijn best om de regels na te leven. Bij twijfel zoek je contact.

Ondersteuning & transparantie

De Raad voor Rechtsbijstand biedt rechtsbijstandverleners/mediators de juiste ondersteuning: met een goed aanvraagsysteem, door actief kennis over te brengen en transparant te zijn bij/over beslissingen en over de organisatie. De wederzijdse openheid maakt een vrijwillige naleving van de regels mogelijk.

Samen makkelijker

De samenwerking op basis van High Trust resulteert in een duurzame manier van werken. Partijen ervaren weinig administratieve hindernissen en geen onnodige obstakels. Alle elementen samen zorgen voor een prettige samenwerking.

 

Algemene voorwaarden

High Trust

  • Steekproef
  • Eén-op-één-controle

High Trust

Scholingsbijeenkomsten

De Raad organiseert regelmatig High Trust-scholingsbijeenkomsten. Het gebruik van Kenniswijzer staat hierin centraal. De bijeenkomsten stellen we ook open voor advocaten die een High Trust-samenwerking met de Raad overwegen.

High Trust werkt goed voor u als advocaat en voor de Raad als u over de nodige kennis beschikt en in staat bent relevante wetgeving en uitvoeringsregels toe te passen. Om u hierbij te ondersteunen, zet de Raad diverse middelen in zoals de scholingsbijeenkomsten.