Controlevormen

Logo High TrustVariant Steekproefcontrole

Bij de aanvraag van een toevoeging controleert de Raad alleen het inkomen en vermogen van de rechtzoekende bij de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft dan geen (of heel soms enkele) stukken toe te voegen bij de aanvraag. Controle van toevoegingsaanvragen en gedane (piket)declaraties vindt steekproefsgewijs achteraf plaats. Om deel te kunnen nemen aan de steekproef is enig volume noodzakelijk. De frequentie van de steekproefcontroles is afhankelijk van het toevoegvolume. De datum wordt in overleg met het kantoor bepaald. U hoort minimaal vijf dagen voor de afgesproken datum, om welke dossiers het gaat. Voor de steekproef dienen dossiers ter inzage aan de medewerkers van de Raad te worden verstrekt. Dit kan het gehele dossier zijn of de stukken die van toepassing zijn voor de toevoegaanvraag/declaratie. Dit bepaalt uw kantoor zelf. Periodiek bespreekt u met een medewerker van de Raad de algemene bevindingen en de werkwijze zoals het gebruik van de helpdesk High Trust en het indienen van aanvragen.

 

Variant één-op-één controle

Bij de variant één-op-één controle controleert de Raad achteraf elke toevoegingsaanvraag en declaratie volledig (dus niet steekproefsgewijs). Bij de aanvraag voor een toevoeging maakt u gebruik van het aanvraagformulier. U hoeft hier geen stukken toe te voegen. De Raad controleert het inkomen en vermogen van de rechtzoekende bij de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de declaratie verstrekt u vervolgens wel de gebruikelijke documenten. Mochten deze documenten niet voldoende duidelijkheid geven over de toevoegwaardigheid van de zaak, dan kan de Raad alsnog om nadere informatie vragen. Periodiek bespreekt u met een medewerker van de Raad de algemene bevindingen en de werkwijze zoals het gebruik van de helpdesk High Trust en het indienen van aanvragen.

 

Informatie

  • Algemene voorwaarden Steekproef
  • Algemene voorwaarden Eén-op-één

Steekproefcontrole

  • Checklist

Eén-op-één controle

  • Checklist