Informatie- en scholingsbijeenkomsten

De Raad voor Rechtsbijstand organiseert informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad hebben ingeschreven. Ook bieden we regelmatig scholingsbijeenkomsten aan voor advocaten die op basis van High Trust met de Raad werken. Hieronder leest u meer informatie over de bijeenkomsten en de data waarop ze plaatsvinden.

Informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuw ingeschreven advocaten en mediators

De Raad voor Rechtsbijstand organiseert regelmatig informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten en mediators die zich voor het eerst bij de Raad hebben ingeschreven. Alle nieuw ingeschreven advocaten en mediators ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Ook administratieve medewerkers en secretaresses zijn uiteraard van harte welkom.

Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor advocaten. Klik op de bijeenkomst van uw keuze voor informatie over de tijden en locatie.

Data informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor mediators

Hieronder vindt u een overzicht van de informatie- en kennismakingsbijeenkomsten voor mediators. Klik op de bijeenkomst van uw keuze voor informatie over de tijden en locatie.


* Wegens de maatregelen vanuit het Kabinet en het RIVM rond het coronavirus heeft de Raad besloten het thuiswerken voor zijn medewerkers in te voeren en geplande bijeenkomsten tot nader order te annuleren. De informatiebijeenkomsten voor (nieuw ingeschreven) rechtsbijstandverleners worden ook (tijdelijk) geannuleerd. Meer informatie volgt via onze website en nieuwsbrief. Heeft u zich aangemeld voor een bijeenkomst? Dan ontvangt u persoonlijk bericht.


Bent u niet nieuw ingeschreven, maar wilt u toch de bijeenkomst bijwonen? Of bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op met de relatiemanager van uw regio. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Scholingsbijeenkomsten voor High Trust advocaten

Ook biedt de Raad regelmatig scholingsbijeenkomsten aan voor advocaten die op basis van High Trust met de Raad werken om hen te ondersteunen bij uw aanvragen. Het gebruik van Mijn RvR en de Kenniswijzer staan daarbij centraal. Daarnaast krijgen bijzondere onderwerpen en zaken die volgen uit eerdere steekproeven een plaats in het programma.

Data scholingsbijeenkomsten

Er zijn op dit moment geen scholingsbijeenkomsten gepland. Nieuw geplande bijeenkomsten kondigen wij aan op onze website en in onze nieuwsbrief.

Informatie voor advocatenkantoren die interesse hebben in de werkwijze High Trust

High Trust gaat over meer ruimte geven aan vertrouwen en het terugdringen van de controlelast. De belangrijkste voordelen daarbij voor uw kantoor zijn minder administratieve lasten, een meer oplossingsgerichte manier van samenwerken en een snellere afhandeling van uw aanvraag. High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. Lees hier meer informatie over de werkwijze High Trust.

Aanmelden of meer informatie

Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar de relatiemanager van uw regio:

Coronaprotocol bij kantoorbezoek of bijeenkomsten

De kantoorbezoeken, informatie- en scholingsbijeenkomsten door de relatiemanagers zijn een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening, ook in tijden van het coronavirus. Voor uw en onze veiligheid hanteren we een coronaprotocol. U leest er hier meer over.